Sıkça Sorulan Sorular

Şirketlere yönelik özel yöntem ve çözümler ile en doğru adayın en kısa sürede istihdamının gerçekleştirilmesidir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı şirketlere süreç optimizasyonu, geniş aday kaynağı, özel yeteneklere ulaşma ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

Yönetim danışmanlığı nedir ve yönetim danışmanı ne iş yapar sorusuna şu biçimde yanıt verilebilir: Yönetim Danışmanlığı, dışarıdan bir göz olarak firmaların organizasyonel ve yönetsel konularda mevcut problemlerini çözmek ve şirketlerin daha da gelişmesini sağlamak adına bağımsız ve uzman kişiler tarafından yapılan: problemlerin teşhis ve araştırılmasını, uygun projeler önerilmesini ve bu önerilerin yerine getirilmesine yardımcı olunmasını amaçlayan hizmetlerdir. Yönetim danışmanlığı, bir şirketin ya da kurumun kendi şirketini ya da kurumunu yönetirken karşılaştığı problemleri çözme bilimine verilen isimdir.

Çalışma izni alınacak işyerinde her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı istihdamı zorunludur. Çalışma izni alacak kişi şirket ortağı ise 5 Türk vatandaşı istihdamı verilen 1 yılık çalışma izninin son 6 ayında aranmaktadır.

Çalışma izni almak için işletmenin ödenmiş sermayesi ne kadar olmalıdır?

Vakıf ve Dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sermaye şartı aranmamakla beraber başta ev hizmetleri olmak üzere, eğitim sektörü ve farklı devletlerin havayollarının Türkiye temsilcilikleri çalışan sayısı ve ödenmiş sermaye şartından muaf tutulmaktadır.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar (5718 sayılı Kanun md.4,)

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 6735 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti, 6458 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçer. Ancak, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi, Şartlı Mülteci ve Geçici Koruma statüsünde bulunan yabancılara düzenlenen çalışma izinleri ikamet izni yerine geçmez.

Türkiye’de yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir.

Geçerliliği devam eden çalışma izin belgenizin kayıp/çalıntı veya kullanılamayacak şekilde tahrip olması durumunda; e-devlet üzerinden sisteme girilerek ''Başvuru İşlemleri menüsü" Sonuçlanmış Başvurular sekmesi/izin sonrası işlemler ekranından "Yeni Kart Talebi” butonuna tıklanarak çalışma izin belgesinin yeniden basılmasını talep edebilirsiniz. Talebinizin uygun görülmesi halinde sizden değerli kağıt bedeli ve çalışma izin harcının yarısı kadar harç yatırmanız e-posta ile talep edilecektir. Belirtilen tutarları yatırmanız halinde yeni çalışma izin belgeniz bastırılarak işyeri adresinize gönderilecektir. E-izin sisteminde kayıtlı bulunmayan çalışma izinleriniz için Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.